Kezdőlap Rólunk Szakterületeink Elérhetőségünk

SZAKTERÜLETEINK


Munkajog
 • Munkaszerződések készítése, aktualizálása, véleményezése
 • Munkaszerződések módosítása, megszüntetése
 • Cégek munkajogi átvilágítása
 • Jogi tanácsadás szakszervezetek részére
 • Tanácsadás és képviselet munkaviszony megszüntetése során
 • Tanácsadás és képviselet csoportos létszámcsökkentés ill. munkáltatói jogutódlás során
 • Vezető állású munkavállalók ill. speciális munkaviszonyok szabályozása
 • Tanácsadás munkaviszony jellegű jogviszonyokkal kapcsolatban
 • Munkaviszonyhoz kapcsolódó adójogi tanácsadás
 • Munkaviszonyhoz, munkaügyi perekhez kapcsolódóan végrehajtási eljárások
 • Munkajogi és munkaügyi szabályzatok kidolgozása
 • Képviselet munkaviszonnyal kapcsolatos kártérítési perekben
 • Teljeskörű peres és peren kívüli képviselet munkaügyi, közalkalmazotti, illetve köztisztviselői jogvita során

Polgári Jog
 • Polgári és kereskedelmi szerződések (engedményezés, tartozásátvállalás, adásvétel, csere, ajándékozás, bérlet, haszonkölcsön, kölcsön, szállítás, vállalkozás, megbízás, fuvarozás, tartási, életjáradéki szerződések stb.) készítése, illetve véleményezése
 • Végrendeletek, öröklési szerződések készítése, képviselet hagyatéki eljárásban
 • Tanácsadás szerződésszegés, teljesítési késedelem, hibás teljesítés esetén
 • Tanácsadás és képviselet szerzői jogi kérdésekben
 • Általános szerződési feltételek kidolgozása vagy aktualizálása
 • Biztosítéki szerződések, szerződésrendszerek kialakítása
 • Tanácsadás és képviselet kártérítési eljárásokban
 • Teljeskörű peres és peren kívüli képviselet polgári jogi jogvita esetén

Ingatlanjog
 • Adásvételi, bérleti és használati szerződések készítése, véleményezése
 • Képviselet a földhivatal és egyéb hatóságok előtt
 • Közös tulajdonnal kapcsolatos tanácsadás
 • Ingatlanokkal kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási vizsgálat és véleményezés
 • Társasház alapítás
 • Képviselet birtokvédelmi eljárásokban, illetve elbirtoklással, szolgalmi joggal kapcsolatos ügyekben

Társasági jog
 • Cégalapítás, cégmódosítás
 • Gazdasági társaságok átalakulása (egyesülés, beolvadás, szétválás, stb.)
 • Vállalatfelvásárlásokban való jogi közreműködés
 • Tagi együttműködési (szindikátusi) szerződések készítése
 • Cégcsoportok struktúrájára vonatkozó jogi tanácsadás
 • Vállalkozások jogi átvilágítása
 • Ügyvezetői és egyéb tisztviselői jogviszonyokra vonatkozó szerződések készítése
 • Társaság belső viszonyaira vonatkozó szabályozás
 • Cégfigyelés, céginformáció, cégekre vonatkozó tájékoztatás
 • Üzletrész-, részvény átruházási szerződések készítése
 • Fizetésképtelenségi eljárások: csőd- és felszámolási eljárás
 • Végelszámolás lebonyolítása
 • Válságmenedzselésben való jogi közreműködés

Követelésérvényesítés, Követelésbehajtás
 • Tanácsadás és képviselet szerződésszegéssel kapcsolatos jogviták esetén
 • Kintlévőségek és követelések jogi úton történő érvényesítése: fizetési felszólítások, fizetési meghagyások, peres eljárás
 • Fizetésképtelenségi eljárások: csőd- és felszámolási eljárás
 • Peren kívüli megállapodások, egyezségek, részletfizetések figyelemmel kísérése
 • Képviselet végrehajtási eljárás során

Büntetőjog
 • A védelem ellátása a büntetőeljárás minden szakaszában (nyomozati, ügyészi, első-, másod- és harmadfokú bírósági)
 • Sértetti képviselet ellátása
 • Képviselet ellátása kényszerintézkedések (előzetes letartóztatás, házi őrizet stb...) elrendelése esetén
 • Eljárás tanú érdekében
 • Képviselet szabálysértési eljárás során
 • Képviselet magánvádas eljárásban
 • Bűncselekménnyel okozott kár érvényesítése

Versenyjog
 • Fúziókontroll, összefonódások bejelentése
 • Versenyhivatali bejelentés, panasz
 • Egyéb versenyfelügyeleti eljárásokban képviselet
 • Teljeskörű peres és peren kívüli képviselet versenyjogi jogvita esetén

Védjegyjog
 • Szellemi alkotások jogával, védjegyjoggal kapcsolatos jogi tanácsadás
 • Képviselet védjegyjoggal kapcsolatos eljárásokban
 • Képviselet és tanácsadás Európai Unió előtti védjegyjogi eljárásokban

Családjog
 • Házassági vagyonjogi szerződés készítése, véleményezése, módosítása
 • Házassági illetve élettársi vagyonközösség megszűntetése, közös vagyon megosztása
 • A gyermek jogi helyzetének rendezése
 • Eltérő állampolgárságú személyek családjogi kérdéseiben teljes körű tanácsadás
 • Teljeskörű jogi képviselet házassági bontóperben és egyéb családjogi perekben

Közigazgatási Jog
 • Teljeskörű képviselet ún. vagyonosodási vizsgálat során
 • Képviselet közigazgatási hatóságok előtt
 • Képviselet közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során

Székhely szolgáltatás
   A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása bevezette a székhelyszolgáltatás intézményét. Ezen módosítás lehetővé teszi, hogy a cég megbízási szerződés alapján az ügyvédi iroda székhelyét tüntesse fel a létesítő okiratában és a cégjegyzékben székhelyeként.
   A "Jenei és Társa Ügyvédi Iroda" székhely szolgáltatására irányuló megbízási szerződés alapján az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
 • a cég a "Jenei és Társa Ügyvédi Iroda" bejelentett címét regisztráltatja saját székhelyeként
 • elkülönítetten őrzi a társaság cégiratait, a működéséhez szükséges engedélyeit, az APEH felé tett, adatbejelentést tartalmazó okiratait és a számviteli törvény szerinti beszámolóját, valamint a megállapodás szerinti egyéb iratokat
 • biztosítja a cég részére érkező postai küldemények átvételét és átadását a cég részére.
A székhelyszolgáltatás ára a fenti tartalommal 10.000.- Ft/hónap-tól. További szolgáltatásainkról kérjen ajánlatot!
Dr. Jenei Imre Dr. Jenei Imre
Társasági és gazdasági jog, családjog, polgári jog, munkajog, kártérítési jog, ingatlan jog, csőd- és felszámolások joga, önkormányzati jog.
Dr. Bölcskei Zsófia Dr. Bölcskei Zsófia
Polgári jog, munkajog, társasági és gazdasági jog, kártérítési jog, ingatlan jog, védjegyjog.
Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács Tamás
Társasági és gazdasági jog, polgári jog, munkajog, védjegyjog, csőd- és felszámolások joga, büntetőjog, szabálysértési jog, nemzetközi jog.
2009 © Jenei és Társa Ügyvédi Iroda. Minden jog fenntartva.       Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS